وبینار بازارگرایی و بازار محوری کلید موفقیت کسب و کارها


نویسنده: مدیر

تاریخ انتشار: 1400/07/06

مرکز نوآوری وشتابدهی فانوس با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان و اداره ی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اهواز برگزار می نماید وبینار بازارگرایی و بازار محوری کلید موفقیت کسب و کار ها

زمان وبینار : چهارشنبه 7 مهرماه ساعت 11

لینک جلسه : http://yun.ir/ge0xx