وبینار آشنایی با کسب و کارهای نوین هزاره دوم


نویسنده: مدیر

تاریخ انتشار: 1400/07/11

وبینار رایگان آشنایی با کسب وکارهای نوین هزاره دوم 

مدرس دکتر بیگ زاده 

همزمان با وبینار، تشریح رویداد جذب استارت آپ های صنایع دستی و گردشگری

لینک ورود به جلسه : y2z.ir/park