خانه خلاق چیست؟


نویسنده: مدیر

تاریخ انتشار: 1401/02/01

یک خانه خلاق مکانی فیزیکی یا مجازی است که افراد خلاق را در کنار یکدیگر می ­آورد. این فضاها، مکانی را فراهم می ­نماید که از شبکه ­سازی، توسعه مشاغل و تعامل اجتماعات (گروه ­های کاری و حرفه ­ای) حمایت می­ شود که این امور در بین بخش­ های فرهنگی، فناوری و خلاقیت انجام می ­شود.