گزارش دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی


نویسنده: مدیر

تاریخ انتشار: 1401/06/16

گزارش دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی با حضور خانه های خلاقیت ایران

شرکت های حاضر در دورهمی فعالان حوزه اسباب بازی
ستاد پیشرفت جامع
کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان
وزارت آموزش و پرورش
شورای نظارت بر
اسباب بازی
مرکز نوآوری و توسعه
تعاون ای ران (منتا)
انجمن فروشندگان
اسباب بازی
سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران
خانههای خلاق ایران
خبرگزاری کودک و نوجوان
مرکز پژوهش سلاله
سازمان هلال احمر
بنیاد ملی بازیهای رایانهای
موسسه مهر هشتم
باشگاه نوجوانان پیشرفت
شرکت نادکو
دانا
(خانواده باهوش من)
فروشگاه بازی های فکری
عروسکخانه ی گلونی
اسکیدو
فناوری ز یستی صدرامهر
مجتمع بین المللی حکیم
فدراسیون وزرش کودکان
کانون پرتاب
فجر ندای جاوید
پیشروبات
موسسه مگاخلاقیت
انتگرال
دبستان جاوید
برند آزینا (عروسک ساز)
نازنین مید
هدهدک
دست ساخته های آوین
مجموعه دایورژن
دانشگاه علم و صنعت
مجتمع اسباب بازی ایران
گروه هنری طرُه
برند گیسو و گیلو
موسسه ساخت افزایشی
دنیای من
مجموعه مثبت والدگری
مجموعه فیلالا
گلدونه ها
مدرسه بنت الهدی
شکوفه های بهار
موسسه فرهنگ فرزند فردا
پخش نیایش
مکتب الز ینب(س)
فروشگاه بازی فکری
Lopetto
برند هنرهای ماندگار
پیشرو آرامش کودک
آوای ققنوس هفت خان
گروه عروسک سازی فاش
شرکت نقش تندیس آر یا
گروه هنری دا
تعاونی یار دبستانی ویدا
پخش امینی
پویا و پونه
کارشناس تعلیم و تربیت
برند سپینودلند
تمشک
هویو
برند آردا
تولیدی صولتی
دوام بنیان حامی ایرانیان
تولیدی سلام بازی
شرکت توسن
موسسه مگاخلاقیت
گروه سلامت سالند
خیاط کوچولو
شرکت شادرام
ارُبات
شرکت باز یمن
هجاموشن
گروه گر یز
مداد قرمز
موسسه پویش
عروسک تابه تا
فروشگاه زنجیرهای بازی
استعداد من
شرکت خلاق شباهنگ
فکری و آموزشی “یارات”
بالسا

ترکیب شرکت کنندگان در دورهمی بازی و اسباب بازی کشور
مراکز مطالعاتی و پژوهشگاهها
نهادهای دولتی و حاکمیتی
نهادهای غیر دولتی
افراد شاخص و اثرگذار
شبکه توزیع تخصصی

پراکندگی جغرافیایی شرکت کنندگان
شرکت کنندگان در این دورهمی از ۲۰ استان و ۴۵ شهرستان بوده اند و همچنین یک شرکت کننده از کشور ترکیه در این رویداد حاضر شده است.
۵ شرکت کننده از روستاهای کشور حضور داشته است.
۲۵ شرکت کننده از تهران حضور داشته است.

مصوبات اصلی رویداد
– برگزاری ماهیانه رویداد تخصصی اکوسیستم بازی و اسباب بازی کشور
– تشکیل کارگروه اسباب بازی ذیل وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه محصولات در محیط های آموزشی
– میزبانی وزارت کار و خانههای خلاق ایران در دورهمی ماه آینده ( اسفند ماه )
– طراحی مدل توسعه بازار و محصولات در کشور ترکیه و ورود به بازار کشورهای اروپایی